PROCEDURĂ/INSTRUCŢIUNE

Privind întocmirea suporturilor de curs

Echipa de management al proiectului a discutat în şedinţa echipei de conducere a proiectului principiile generale privind modul de întocmire a suporturilor de curs pentru toate modulele şi a stabilit următoarele:

1. Total ore de curs teoretic 96 ore, din care în conformitate cu documentaţia din proiect pentru asigurarea competenţelor manageriale s-au stabilit următoarele cursuri obligatorii pentru toate modulele de cursuri:

Aceste 4 cursuri sunt cursuri generale, care vor putea fi aprofundate prin disciplinele de specialitate din fiecare modul.
Totalul acestor discipline de management este de 16 ore şi deci pentru predarea disciplinelor de specialitate au rămas 80 de ore.

2. Volumul şi structura suportului de curs.

3.Stabilirea disciplinelor de specialitate

Pentru disciplinele de specialitate sunt prevăzute 80 de ore de predare. Propun ca pentru un modul de pregătire numărul de discipline de specialitate să fie cuprins între 4 şi 6 discipline, respectiv între 14 şi 20 de ore pe disciplină. Ca urmare suportul de curs va avea minim 28 de pagini şi maxim 60 de pagini, funcţie de numărul de ore, respectiv 2 sau 3 pagini pe oră de predare.

Responsabili de Module trebuie ca pe baza solicitărilor grupului ţintă, să stabilească disciplinele de specialiate şi în şedinţa de luni 12 septembrie să vină cu propuneri concrete. Desigur că se pot face modificări ulterioare funcţie de grupul ţintă.

In sectiunea descarcari este disponibil un model de suport de curs pentru disciplina : Bazele teoretice ale controlului calităţii de la Modulul – Managementul calităţii în sectoarele calde.

Prof.dr.ing. Tiberiu RUSU

METODOLOGII

Metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire, a stagiului de pregătire practică şi a examenului de finalizare în cadrul Programelor de formare profesională continuă în domeniul sectoarelor calde, implementate prin proiectul „Pregătire, instruire, educare in vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale si a protecţiei mediului in sectoarele calde”– POSDRU/81/3.2/S/55652