Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ,,Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formarea si sprijinirea pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/55652
Titlul proiectului: „Pregătire, instruire, educare in vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale si a protecţiei mediului in sectoarele calde".

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandului,nr.28,judeţul Cluj, a demarat în noiembrie 2010 un proiect de mare impact la nivelul regional - Regiunea Nord – Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov numit „Pregătire, instruire, educare in vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale si a protecţiei mediului in sectoarele calde” cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007 – 2013, Axa prioritară 3 ,,Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Proiectul se derulează în perioada 1.11.2010 - 30.04.2013, fiind implementat de către UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA în parteneriat cu: SC ICPT TEHNOMAG CUG Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania Braşov, SC INTEC SA Bucureşti, Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR Filiala Cluj şi Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa - Nasăud.

Obiectivul general al proiectului este de a pregăti, instrui şi educa angajaţi, întreprinzători, persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, precum şi personal de conducere din întreprinderi (în special din micro - întreprinderi şi IMI –uri), pentru asimilarea proceselor tehnologice inovative şi îmbunătăţirea practicii eco – manageriale in fabricaţiei de  produse specifice sectoarelor calde.


În cadrul proiectului, urmează a fi implementate - în baza reglementărilor legislative in vigoare -  programele de formare şi dezvoltare profesionala continuă:

    - cursuri de perfecţionare cu durata de 2 luni, pentru: angajaţi, întreprinzători, persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, precum şi personal de conducere din întreprinderi (în special din micro - întreprinderi şi IMI –uri), deţinători a unei diplome de învăţământ superior;

    - cursuri de calificare/recalificare/iniţiere cu durata de 2 luni, pentru angajaţi din întreprinderi cu profil de procesare a materialelor metalice, întreprinzători şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, deţinători a unei diplome de învăţământ terţiar non-universitar /învăţământ secundar;

    Domenii:

•    Echipamente şi tehnologii inovative de procesare a pieselor obţinute prin turnare,

•    Echipamente şi tehnologii inovative de procesare a pieselor obţinute prin deformare plastică la cald;

•    Echipamente şi tehnologii inovative de procesare a pieselor care necesită tratamente termice şi ingineria suprafeţelor;

•    Echipamente şi tehnologii inovative de procesare a pieselor obţinute utilizând metalurgia pulberilor;

•    Managementul calităţii în sectoarele calde;

•    Managementul ecologic în sectoarele calde.