Lista cursuri

MANAGEMENTUL ECOLOGIC ÎN SECTOARE CALDE

CURRICULA PROGRAMULUI

■ Protofoliu discipline de bază

Protofoliu discipline opţionale 1

Protofoliu discipline opţionale 2

Protofoliu discipline opţionale 3

Protofoliu discipline opţionale 4

Activitate practică (studii de caz)
■ Elaborare şi susţinere lucrare de absolvire

Descarca brosura

 

MANAGEMENTUL CALITATII IN SECTOARE CALDE

CURRICULA PROGRAMULUI

■ Protofoliu discipline de bază

■ Protofoliu discipline optonale 1

Protofoliu discipline optionale 2

 ■ Protofoliu discipline optionale 3

Protofoliu discipline optionale 4

■ Activitate practica (studii de caz)
■ Elaborare si sustinere lucrare de absolvire

Descarca brosura

 

ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII INOVATIVE DE PROCESARE A PIESELOR OBŢINUTE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA CALD

CURRICULA PROGRAMULUI

Protofoliu discipline de bază

 • Fenomene metalurgice în procese de deformare plastică
 • Echipamente moderne de procesare prin deformare plastică
 • Procedee avansate de prelucrare
 • Proiectare asistată de calculator în deformare plastică

Protofoliu discipline optionale 1

 • Fiabilitatea şi mentenanţa echipamentelor industriale
 • Tehnologii neconvenţionale de procesare prin deformare plastică
 • Optimizarea formei tehnologice prin modelare – simulare
 • Tratamente termice primare

Protofoliu discipline optionale 2

 • Ingineria materialelor refractare
 • Managementul calităţii totale
 • Standardizarea activităţilor în procesele de deformare plastică
 • Procedee de control nedistructiv

Protofoliu discipline optionale 3

 • Reducerea şi optimizarea consumurilor energetice
 • Tehnologii de prelucrare şi valorificare a deşeurilor metalice
 • Managementul proiectelor şi proprietatea industrială
 • Dezvoltarea competitivă a produselor

■ Protofoliu discipline optionale 4

 • Convergenţe juridico-inginereşti în procesarea metalelor
 • Sănătate ocupaţională şi siguranţa muncii
 • Strategia afacerilor
 • Ingineria costurilor

■ Activitate practica (studii de caz)
■ Elaborare si sustinere lucrare de absolvire

Brosura

Orar

Calendarul seriilor

 

ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII INOVATIVE DE PROCESARE A PIESELOR OBŢINUTE PRIN TURNARE

CURRICULA PROGRAMULUI

■ Protofoliu discipline de bază

 • Procedee moderne de elaborare a aliajelor
 • Proiectare moderna a pieselor turnate
 • Tehnologii performante de formare -turnare
 • Echipamente tehnologice moderne utilizate in turnatorie

Protofoliu discipline optionale 1

 • Metode de analiza a materialelor tehnologice pentru turnatorie
 • Optimizarea tehnologiilor de elaborare si turnare
 • Ingineria materialelor refractare
 • Materiale tehnologice utilizate in turnatorie

Protofoliu discipline optionale 2

 • Sistem de management integrat in turnatorie
 • Standarde si norme tehnice
 • Design industrial
 • Ingineria costurilor

Protofoliu discipline optionale 3

 • Formarea in stare semi-lichida a pieselor
 • Procesarea prin deformare plastica
 • Tratamente termice ale pieselor turnate
 • Tehnici de tratamente de suprafata a aliajelor feroase

Protofoliu discipline optionale 4

 • Gestiunea energiei, a materialelor si a deseurilor in turnatorie
 • Sanatatea ocupationala si securitatea muncii in turnatorie
 • Echipamente si tehnici de control al calitatii pieselor turnate
 • Managementul calitatii totale a pieselor turnate

■ Activitate practica (studii de caz)
■ Elaborare si sustinere lucrare de absolvire

Descarca brosura

 

ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII INOVATIVE DE PROCESARE A PIESELOR CARE NECESITĂ TRATAMENTE TERMICE ŞI INGINERIA SUPRAFEŢELOR

CURRICULA PROGRAMULUI

■ Protofoliu discipline de bază

 • Bazele metalurgice ale tratamentelor  termice
 • Procedee avansate in ingineria suprafetelor
 • Echipamente tehnologice moderne pentru tratamente termice
 • Coroziune si protectie anticoroziva

Protofoliu discipline optionale 1

 • Dezvoltari tehnologice in domeniul tratamentelor termochimice
 • Acoperiri termice pentru reconditionarea pieselor
 • Managementul calitatii totale

Protofoliu discipline optionale 2

 • Tratamente termice aplicate aliajelor neferoase
 • Tratamente termice aplicate otelurilor de scule si inoxidabile
 • Fiabilitatea si mentenanta echipamentelor tehnologice
 • Tehnici de tratamente de suprafata a aliajelor feroase

Protofoliu discipline optionale 3

 • Reducerea si optimizarea consumurilor energetice
 • Optimizarea proceselor  de tratamente termice
 • Producerea si controlul atmosferelor pentru tratamente termice
 • Materialelor refractare utilizate in sectoarele calde

Protofoliu discipline optionale 4

 • Strategia afacerilor
 • Dezvoltarea competitiva a produselor
 • Ingineria costurilor
 • Sanatatea ocupationala si siguranta muncii

■ Activitate practica (studii de caz)
■ Elaborare si sustinere lucrare de absolvire

Descarca brosura

 

ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII DE PROCESARE A PRODUSELOR PRIN METALURGIA PULBERILOR

CURRICULA PROGRAMULUI

■ Portofoliu discipline de bază

 • Materiale avansate, definire, proprietăţi, domenii de utilizare
 • Tehnologii de producere a materialelor avansate
 • Tehnologii inovative de procesare a pieselor prin metalurgia pulberilor
 • Echipamente moderne de formare şi sinterizare

■ Portofoliu discipline opţionale 1

 • Procedee avansate de formare a pieselor în metalurgia pulberilor
 • Aliere mecanică-procedeu avansat de obţinere a pulberilor aliate speciale
 • Operaţii post sinterizare
 • Asigurarea calităţii în metalurgia pulberilor

■ Portofoliu discipline optionale 2

 • Materiale compozite metalo-ceramice
 • Materiale structurale, aliaje amorfe
 • Materiale poroase, spume metalice
 • Materiale tribologice-aliaje antifricţiune

■ Portofoliu discipline optionale 3

 • Aliaje dure sinterizate
 • Biomateriale obţinute prin metalurgia pulberilor
 • Materiale refractare utilizate în sectoare calde
 • Materiale pentru electrotehnică

■ Portofoliu discipline optionale 4

 • Recuperarea şi valorificarea deşeurilor în metalurgia pulberilor
 • Optimizarea consumurilor
 • Fiabilitatea şi mentenanţa echipamentelor tehnologice
 • Sănătatea ocupaţională şi siguranţa munci

■ Activitate practică (studii de caz)

■ Elaborare şi susţinere lucrare de absolvire

Descarca brosura