Pregătire, instruire, educare in vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale si a protecţiei mediului in sectoarele calde

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/55652.

Proiectul isi propune cresterea adaptabilitatii societatilor din domeniul sectoarelor calde si a angajatilor lor la conditiile de schimbare, in vederea implementarii de noi tehnologii moderne, inovative urmarindu-se totodata si posibilitatea unui control, riguros al poluarii asigurandu-se respectarea normelor UE de protectie a mediului.

Grupuri tinta:

•    Lucrãtori

•    Intreprinzãtori

•   Manageri de la toate nivelurile

Obiective specifice:

•   Formare profesională pentru întreprinzători şi manageri privind inovaţia tehnologică, în sectoare competitive cu potenţial ridicat de dezvoltare;

•   Pregătirea de specialişti cu competenţe în inovarea tehnologică şi în implementarea conceptului de dezvoltare durabilă in domeniul fabricaţiei

•   Asimilarea şi utilizarea celor mai disponibile tehnologii (BAT) pentru activităţile din procesarea materialelor avansate;

•   Cunoaşterea reglementărilor europene şi naţionale în domeniul fabricatiei de produse din materiale avansate, produse obtinute prin metalurgia pulberilor;

•   Dezvoltarea reglementarilor de coordonare a proceselor tehnologice respectand cerintele de calitatte a produselor obtinute din materiale avansate si metalurgia pulberilor; calitatea mediului ambiental si sanatatea ocupationala.